Skelhøjes historie

Omkring Skelhøje kan du opleve den fantastiske natur, der markerer randen af iskanten fra den sidste istid i Danmark, som varede frem til år 15.000 f.Kr. Landskabet er præget af såvel slugter som flade hedeområder med gode muligheder for skønne gåture.

Skelhøje bys historie rækker ikke langt tilbage i tiden. Byens placering blev besluttet i forbindelse med etableringen af Herningbanen – jernbanen mellem Viborg og Herning i 1900.
De mange gravhøje omkring vidner dog om, at der også tidligere end dette var bosætning i området. Navnet Skelhøje stammer fra tiden hvor man diskuterede placeringen af togstationen og navnet hentyder til placeringen ved de mange gravhøje, der dannede skel mellem herreder, kommuner, stifter og amter. I 1906 blev Skelhøje Station bygget og tilflytningen til byen begyndte for alvor.

En sjov anekdote om Herningbanen handler om, hvordan banen fik til tilnavn ”konebanen”. Da man fra myndighedernes side regnede med at trafikken på banen ville blive beskeden, ansatte man kun én stationsmester, nemlig i Karup. De øvrige små stationer langs strækningen skulle bestyres af baneformændenes koner – deraf ”konebanen”. Herningbanen blev nedlagt i 1971. Sidste person- og godstrafik stoppede på Skelhøje Station den 23. maj 1971. Stationsbygningen og de tilhørende faciliteter er i dag fjernet, og området er nu indrettet med legeplads og grønt areal. Den gamle beton perron står stadig som et levn fra fortiden og jernbanen er blevet til en meget benyttet cykelsti hvor man kan cykle den ene vej til Herning eller til Viborg.

Det ældste hus i Skelhøje er ”Skelhøjegård”, der blev bygget i 1866 af Christian Nielsen.