Købmandsforretning gennem tiderne

Købmandsforretningen på Volden 2 blev bygget af Holger Dahl Nielsen i 1924 på en grund han havde købt i 1921. Inden da drev han forretning fra adressen Bakken 4. Holger drev selv forretningen indtil foråret 1947 hvor brødrene Ejner og Aage Duch overtog. I Holger Nielsens tid hang et stort skilt over butiksdøren i gavlen, hvorpå der med store bogstaver stod: “Holger Nielsen”, så ingen kunne være i tvivl om, hvem der ejede forretningen. Indgangsdøren og udstillingsvinduet vendte ud mod Volden, mens lageret lå i den del af ejendommen som vendte ud mod Lysgårdvej.

Aage og Ejner Duch ejede forretningen og drev denne sammen med deres hustruer fra 1947 indtil 1984. Forretningen var en del af “SPAR” kæden.

Herefter overtog Kirsten Stich Nielsen og hendes mand smed Christian Jensen forretningen. Kirsten var selv udlært hos brødrene Duch. Hun udvidede og moderniserede forretningen til et minisupermarked med navnet KC-marked og der blev indrettet en lejlighed på første sal. Forretningen ophørte med udgangen af 1988.

I 1988 lukkede butikken, men genåbnede som Skelhøje Købmandshandel i november 1989, med John Laustsen (Karup Interiør) og samleveren Jessie Bagger.
1. marts blev forretningen til en Spar-købmand.

I 1997 lejede Thorning købmanden Mogens Duch, (hvis far selv tidligere havde ejet butikken) butikken, som han straks genudlejede til den 21-årige Peder Søren Carøe Aarestrup Engedal. Et halvt år efter købte Peder så butikken. Han holdt åbent alle ugens 7 dage kl. 7-20, så åbningstiden var næsten den samme, som den gang, da Holger Nielsen begyndte sin købmandsforretning i ejendommen.

Med udgangen af april 2009 valgte Peder at ophøre og solgte boet til “Vores Købmand”, en nystiftet og lokalt finansieret forening, under ledelse af Lisa Munkholm. Driften af butikken var baseret på lokale beboeres indskydning af økonomiske midler. Som købmand blev ansat Thomas Bruun og åbningsfestlighederne stod på 14. maj. 2009.

Ved en ekstraordinær generalforsamling i december 2010 stod det dog klart, at butikken ikke stod til at redde, den blev derefter erklæret konkurs og lukkede helt. Købmand Thomas Bruun valgte at sige sin stilling op pr. udgangen af december 2010. 12-14. januar 2011 solgtes varelageret.

I løbet af 2013 overvejedes mulighederne for at etablere en social-økonomisk virksomhed, hvor de ansatte primært skal være mennesker udenfor det ordinære arbejdsmarked: Førtidspensionister, flexjobbere, seniorer og andre. 21. juni 2014 åbnedes “Skelhøje Købmandsgård”.

Ovenpå butikken etableredes foreningen “Café over Gården” i 2014. Købmandsbutikken indgår i en tre-enighed sammen med “Trivita” (tidl. “Café over Gården”) og “Ejendomsselskabet Volden 2 ApS, stiftet 23. November 2013. Alle tre har hver sin bestyrelse men er bundet sammen i et  interessefællesskab.. “Ejendomsselskabet Volden 2” udlejer bygningen til “Trivita”, der videreudlejer butikslokalerne til foreningen “Skelhøje Købmandsgård”. 1. februar 2019 blev Peder Engedal, som var ejer fra 1997-2009, ansat som købmand i den socialøkonomisk drevne forretning.

7. november 2020 overgik købmandsforretningen til kæden “Min Købmand”. Dette skete efter en væsentlig opgradering af butikkens interiør og indretning. Formand Kjeld Bitch holdt åbningstalen udendørs på Gletschertorvet.

Navne gennem tiden
Skelhøje Købmandsforretning
Spar / ØKA (1970’erne-)
DANKØB
KC-marked ( -1988)
Skelhøje Købmandshandel (nov 1989-1997)
Spar (1997-
Vores Købmand (-2011)
Skelhøje Købmandsgård (2014-nov. 2020)
Min Købmand (nov. 2020-)