Medlemsskab

Alle kan blive medlem af Skelhøje Borgerforening og derved støtte at de kan afholde nye arrangementer til glæde for såvel medlemmer som borgere i og omkring Skelhøje.

Husstandsmedlemsskab – 200 kr.
Enkelt person – 100 kr.

– MobilePay: 19952
– Bank: 9570 11771653
– Kasseren er desværre fraflyttet, så kontant tilbydes ikke på nuværende tidspunkt.

HUSK navn og adresse, ellers kan kassereren ikke se, hvem I er.

Ved Borgerforeningens arrangementer kan man ofte også købe medlemsskab kontant.


Indsamling af medlemskaber

I starten af året kommer vi normatvist rundt til alle husstandene i Skelhøje by og indsamler medlemskontingenter. Men man kan erhverve sig medlemsskab hele året hvis man ønsker det.
Har du ikke lige nogle kontanter på lommen, kommer vi gerne igen, og ellers udleverer vi en seddel med oplysninger om konto- og registreringsnummer.