Medlemsskab

Alle kan blive medlem af Skelhøje Borgerforening og derved støtte at de kan afholde nye arrangementer til glæde for såvel medlemmer som borgere i og omkring Skelhøje.

Husstandsmedlemsskab – 200 kr.
Enkelt person – 100 kr.

– MobilePay: 19952
– Bank: 9570 11771653
– Kontant til kasseren på Tjørnevej 6

HUSK navn og adresse, ellers kan kassereren ikke se, hvem I er.

Ved Borgerforeningens arrangementer kan man som oftest også købe medlemsskab kontant.


Indsamling af medlemskaber

I starten af året kommer vi normatvist rundt til alle husstandene i Skelhøje by og indsamler medlemskontingenter.
Har du ikke lige nogle kontanter på lommen, kommer vi gerne igen, og ellers udleverer vi en seddel med oplysninger om konto- og registreringsnummer.