Trivita

Forening grundlagt i 2014.
Trivita beskriver sig selv på følgende vis:

“Folkeoplysende og social forening hjemmehørende i Skelhøje, der med udgangspunkt i ”hjælp til selvhjælp” arbejder for at støtte op omkring medlemmernes samt lokalområdets borgers evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Med lokalområde mener vi Skelhøje, Dollerup, Lysgård, Frederiks, Grønhøj samt Havredal.

Desuden vil foreningen forsøge at skabe tiltag der kan støtte op omkring turismen i lokalområdet. Dette skal ske gennem en lang række aktiviteter. Fx kan nævnes en jobsøgnings café hvor arbejdsløse kan mødes. Her vil de have adgang til pc’er, internet samt få relevant og kvalificeret undervisning og kunne skabe et netværk, hvor de støtte og hjælpe hinanden.”

Foreningens ildsjæle har arrangeret politiske happenings med fokus på skævvridning af landdistrikter kontra store kommunale investeringer i Viborg. Ugentlige bankospil i Kulturhuset, IT-hjælp, foredrag, en stor spørgeskemaundersøgelse samt planerne om et Skelhøjeblad.

Bestyrelsen ovenpå Generalforsamlingen i 2019 består af:

Kim Steffensen
Jens Bernstorff Schrøder
Kate Nielsen
Frank Henriksen
Birgitte Steenbeck

– Foreningens side –

Seneste nyt
Se mere

Generalforsamling i Trivita 11/4-19

Banko med Trivita